top of page

ΣΧΕΤΙΚΑ 

Η Αρχειοθήκη Καρούσου, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην αποκατάσταση και επανένταξη του Βυζαντινού πολιτιστικού αποθέματος, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα συνεχίσει να εμπνέει με όραμα και δημιουργικότητα τις επόμενες γενιές.

 Ως άτυπος φορέας διαχείρισης, υποστηρίζει τα βυζαντινά μνημεία σε μη κερδοσκοπική βάση, δημιουργώντας συνέργειες με οργανισμούς και επιχειρήσεις, επιτρέποντας έτσι τη βιωσιμότητα και την ένταξη των μνημείων στη σύγχρονη κοινωνία.

Μέσα από το πλούσιο αρχειακό υλικό των αείμνηστων μετα-βυζαντινών ζωγράφων, Διονυσίου και Γιάννη Καρούσου, επιχειρεί την επανασύσταση της βυζαντινής πολιτιστικής παράδοσης και την επανένταξή της στο σύγχρονο πλαίσιο.                       

Χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές μεθόδους, εγγυάται την άρτια μεταφορά βυζαντινού περιεχομένου στην ψηφιακή εποχή, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της βυζαντινής τέχνης και την εγγενή σχέση της με την αειφόρο ανάπτυξη.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Αρχειοθήκη Καρούσου περιλαμβάνει το πλήρες οπτικό υλικό των αείμνηστων μεταβυζαντινών ζωγράφων, Διονυσίου και Γιάννη Καρούσου που σηματοδότησαν δύο σημαντικές περιόδους στη πρωτοπορία της Ορθόδοξη Εκκλησιαστικής τέχνης:

i. Το κίνημα των Ναζαρηνών (προ-Ραφαϊλιτών), το οποίο ήταν μια αντίδραση ενάντια στον Νεοκλασικισμό του συντηρητικού Ακαδημαϊκού συστήματος, και

ii. την αναγέννηση της σύγχρονης μετα-βυζαντινής τέχνης που χαρακτηρίζεται από έναν εμπλουτισμένο μετα-παλαιολόγειο χαρακτήρα.

Το Αρχείο διατηρεί πάνω από 200 πρωτότυπα φύλλα εργασίας (ανθίβολα), από τοιχογραφίες σε Ορθόδοξες εκκλησίες, όπως η Μητρόπολη Αθηνών, ο Άγιος Παντελεήμονας στην Αθήνα, ο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα και πολλά άλλα.

Είναι εμπλουτισμένο με εκατοντάδες φωτογραφίες και διαφάνειες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας από τα επίπεδα της σκαλωσιάς, απεικονίζοντας λεπτομέρειες που βρίσκονται στα 43 μέτρα ύψος. Αυτό το αρχειακό υλικό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο καθώς περιέχει λεπτομέρειες για τοιχογραφίες που δεν είναι προσβάσιμες, λόγω του ύψους και της μεγάλης κλίμακας των εκκλησιών, και διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να μελετηθούν. Επιπλέον, φωτίζει τα στρώματα της διαδικασίας της τοιχογραφίας.

Η Συλλογή ξεκίνησε από τον Διονύση Καρούσο στις αρχές του 1900 και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό χαρακτικών και λιθογραφιών του τέλους του 19ου αιώνα, καθώς και σπάνια ανθίβολα του ζωγράφου.

Μετά τα μέσα του 20ου αιώνα η συλλογή επεκτάθηκε με το μοναδικό αποθετήριο των μετα-ανθιβόλων του Γιάννη Καρούσου (μεγάλα φύλλα εργασίας σε ριζόχαρτο, όπως και σχέδια σε πραγματικές διαστάσεις, που χρησιμοποιήθηκαν ως προσχέδια των μνημειακών τοιχογραφιών. Πολλά από αυτά τα φύλλα εργασίας επανασχεδιάστηκαν στη διάρκεια των τοιχογραφιών και περιλαμβάνουν σημειώσεις για την επίλυση αρχιτεκτονικών προβλημάτων και αισθητικών λύσεων.

Επίσης το αρχείο περιλαμβάνει τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τον εικονογραφικό κύκλο των εκκλησιών όπου πραγματοποιήθηκαν οι τοιχογραφίες. Αυτό το μέρος του αρχείου είναι σημαντικό επειδή φωτίζει τη μακρά ιστορία της σύγχρονης κατασκευής των εκκλησιών του 20ού αιώνα και παράλληλα παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το εικονογραφικό πρόγραμμα των Ορθόδοξων ναών.

Οι βιβλιοθήκες και των δύο ζωγράφων συμπληρώνουν το υλικό του αρχείου. Περιλαμβάνουν μερικές σπάνιες δημοσιεύσεις στις οποίες βάσισαν το έργο τους.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ

 

Η πρόσβαση στο υλικό της Αρχειοθήκης βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της Προέδρου Οι ιδιαιτερότητες του αρχείου ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαίο τον περιορισμό του αριθμού των ατόμων που γίνονται δεκτοί για έρευνα.

Οι γραπτές αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους υποβάλλονται στην Αρχειοθήκη τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την έναρξη κάθε προτεινόμενης μελέτης. Όσοι επιθυμούν να συμβουλευτούν το αρχειακό υλικό συνιστώνται να έρθουν σε επαφή με την Αρχειοθήκη μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν αναπαραγωγή φωτογραφιών μόνο για ακαδημαϊκούς / ερευνητικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή φύλλων εργασίας (ανθίβολα). Επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτούς τους τύπους αρχειακού υλικού, για εργασίες τοιχογραφίας, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με την Πρόεδρο.

Η δέουσα μνεία της πηγής πρέπει να γίνει σε οποιαδήποτε δημοσίευση, είτε βιβλίο, διατριβή, άρθρο, άλλο ψηφιακό ή οπτικοακουστικό μέσο , συνοδευόμενη από τη σχετική άδεια πνευματικών δικαιωμάτων.

Οποιοδήποτε υλικό που προετοιμάζεται για δημοσίευση θα πρέπει πρώτα να λαμβάνει έγκριση από την Αρχειοθήκη στην ψηφιοποιημένη του έκδοση, πριν αποσταλεί στον εκδότη, ενώ η Αρχειοθήκη διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής ή τροποποίησης αναφοράς, με την επιφύλαξη παντός νομικού δικαιώματος που διέπεται από τους αντίστοιχους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

angel04_edited_edited.jpg
bottom of page