top of page

/

/

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΝΕΣ 

Υποστήριξη  προηγμένης έρευνας
στη Βυζαντινή τέχνη και τον πολιτισμό μέσω των αναδυόμενων τεχνολογιών

teens banner.jpg

Το Πρόγραμμα Ερευνητικών Διαμονών στο Κέντρο Καρούσου υποστηρίζει ερευνητές στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων στη βυζαντινή τέχνη και τον πολιτισμό μέ υποτροφίες αιχμής που συμβάλλουν στην κατανόηση και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω των αναδυόμενων τεχνολογιών. Οι μελετητές έχουν την ευκαιρία να περάσουν αρκετό χρόνο σε ένα από τα κορυφαία αρχεία του κόσμου κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, όπου θα ενταχθούν σε μια διεθνή κοινότητα μελετητών και ερευνητών. Οι μελετητές διαμένουν στο Κέντρο Καρούσου στην περιοχή της Πελοποννήσου, μια πλήρως ανακαινισμένη Μανιάτικη κατοικία του 18ου αιώνα που στεγάζει την Αρχειοθήκη Καρούσου, η οποία μέσα από τα περιβάλλοντα εικονικής, υβριδικής και επαυξημένης πραγματικότητας δημιουργεί μια πρωτοποριακή διαδρομή για την πολιτιστική κληρονομιά σε παγκόσμια κλίμακα.

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2023 - 2024

#SPYRO

SPONSORED RESIDENCIES

Περιγραφή

Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο στο πλαίσιο του προγράμματος Creative Europe.

Γλώσσα:

Αγγλικά 

Διάρκεια:

09 - 30 Απριλίου 2024

Αριθμός συμμετεχόντων

Τοποθεσία:

Βέργα, Μεσσηνιακή Μάνη, Πελοπόννησος, Ελλάδα (https://goo.gl/maps/6PKoL8En5BWAgRoz5)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

15 Σεπτεμβρίου 2023 (23:59, ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

Διαδικασία επιλογής

Από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Αρχειοθήκης Καρούσου

Θέμα

Το παρεκκλήσιο του Αγίου Σπυρίδωνα βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Κέντρο Καρούσου και ως προεπαναστατικό μνημείο προστατεύεται από τους νόμους της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το 2021 η Αρχειοθήκη Καρούσου ανέλαβε την αναβίωση του παρεκκλησίου, με σκοπό την αποκατάσταση του μνημείου, λαμβάνοντας υπόψη τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές του αξίες. Το έργο ξεπέρασε τα όρια σε όλα τα καλλιτεχνικά και θρησκευτικά πεδία για να ξεκινήσει την πρωτοποριακή οπτικοποίηση των υβριδικών τοιχογραφιών και τις βαθιές μετααφηγήσεις του πολιτιστικού του πλαισίου. Το παρεκκλήσιο του Αγίου Σπυρίδωνα, στη Βέργα, αποτελεί πρότυπο δημιουργικής διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε παγκόσμιο επίπεδο, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της δράσης του οργανισμού για την ανασύσταση βυζαντινών μνημείων. Απελευθερωμένες από ένα γραμμικό πλαίσιο γνώσης, οι υβριδικές τοιχογραφίες και οι συνδεδεμένες μετα-αφηγήσεις τους ανοίγουν πολλές δυνατότητες για πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Για να αποκαλύψει αυτές οι δυνατότητες, η Αρχειοθήκη Καρούσου προχωρά στην επόμενη φάση της ανάπλασης του παρεκκλησίου, η οποία αφορά την επανένταξή του στη σύγχρονη κοινωνία. Για το λόγο αυτό, τη Αρχειοθήκη Καρούσου καλωσορίζει μελετητές που εργάζονται στους τομείς της τέχνης, του πολιτισμού και των ανθρωπιστικών επιστημών για να χτίσουν μαζί στρατηγικές πολιτιστικές πολιτικές πολιτιστικής συμμετοχής, κοινωνικής συνοχής και καινοτομίας, ώστε να προωθηθεί η καλύτερη πρόσβαση και η ευρύτερη σύνδεση στο νέο πολιτιστικό πλαίσιο του παρεκκλησίου.

Περισσότερα

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα

Στα βυζαντινά χρόνια, λαός και γη ήταν ενωμένοι. Ζούσαν σε ένα μοναδικό περιβάλλον στο οποίο τα αγροτικά, πνευματικά και καλλιτεχνικά στοιχεία συνδέονταν και προσυπογράφονταν σε έναν εποχιακό κύκλο που ρυθμίζεται από τη φύτευση και τη συγκομιδή, την ανάπτυξη και την παρακμή. Καθώς τα χωριά βρίσκονταν πάντα υπό την προστασία των θείων πνευμάτων, αυτός ο κύκλος συνγχρονιζόταν με ένα ημερολόγιο τελετουργικών εορτασμών. Έτσι, η εκκλησία χρησίμευσε ως ορόσημο και αφετηρία για όλα τα γεγονότα της ζωής.

Με στόχο την επανένταξη του παρεκκλησίου στη σύγχρονη κοινωνία και έχοντας στη διάθεσή του όλες τις μετα-αφηγήσεις του, τίθενται πολυάριθμα σημαντικά ερωτήματα:

- Θεωρώντας το νέο του Αγίου Σπυρίδωνα ως το σύγχρονο ορόσημό μας, πώς μπορεί αυτό το ολιστικό σχήμα να μετατραπεί συνάδοντας με την μετα-ανθρωπιστική εποχή μας;

-Υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ένας νέος εποχιακός κύκλος; Εάν ναι, με ποια στοιχεία πρέπει να συνδεθεί ένα ολιστικό και βιώσιμο οικοσύστημα; Ποια είναι τα είδη των νέων αγροτικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών θεσμών;

-Πώς θα έμοιαζε μια μετα-ανθρωπιστική τελετουργική γιορτή; Ποιος θα ήταν ο χαρακτήρας των πανηγυριών  σήμερα, καθώς ήταν μια από τις βασικές τελετουργικές γιορτές που διατηρούσαν τα στοιχεία άρρηκτα δεμένα και βιώσιμα με τους εποχικούς κύκλους;

-Αν υποθέσουμε ότι οι θρησκευτικές εκφάνσεις όπως τα θαύματα, τα θεοφάνεια, η μεταμόρφωση και οι πολυδιάστατες όψεις διασταυρώνονται με τα μετα-στοιχεία, πώς μπορούν να εκφραστούν με τρόπο που να συνάδει με τη σύγχρονη σκέψη μας χωρίς να χάσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα;

Ερευνητική δομή

Το έργο θα διεξαχθεί μέσω έρευνας και συναντήσεων. Οι συμμετέχοντες και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα προσκαλούνται να κάνουν παρουσιάσεις για τα θέματά τους σε κάθε συνάντηση, οι οποίες θα οδηγούν σε εις βάθος συζητήσεις.

Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν για τον εντοπισμό των πρακτικών και τη δομή της τελικής έκθεσης μεταξύ των συναντήσεων.

Για να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων, θα πραγματοποιηθεί μια συνεδρία συντονισμού κριτικής στην οποία κάθε συμμετέχων θα αναλάβει το ρόλο είτε του παρουσιαστή είτε του συντονιστή.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραδίδουν και θα παρουσιάζουν ερευνητικές ενημερώσεις σε τακτική βάση.

Θα γίνουν δημόσιες παρουσιάσεις των τελικών εκθέσεων ή/και των έργων που βασίζονται στην εργασία.

Οι ενέργιες καθοδήγησης περιλαμβάνουν:

Δύο Εισαγωγικές Συνεδρίες

Δύο ατομικές συνεδρίες μιας ώρας με κάθε έναν από τους συμμετέχοντες

Ερευνητικές συναντήσεις

Επίβλεψη εκθέσεων

Αποτελέσματα

Η τελική έκθεση κάθε συμμετέχοντα θα είναι μια ερευνητική εργασία βασισμένη στα ευρήματά του. Οι εκθέσεις θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Οι τελικές εργασίες θα παρουσιαστούν δημόσια.

 

Παροχές: 

Το πρόγραμμα διασφαλίζει την εγκυρότητα της γνώσης παρέχοντας μια 100χρονη εμπειρία στη Βυζαντινή Μνημειακή Τέχνη:

 • Με το μοναδικό βυζαντινό πολιτιστικό αποθετήριο του, η Αρχειοθήκη Καρούσου προσφέρει κορυφαίο πολιτιστικό περιεχόμενο για ανάλυση και επεξεργασία που μπορεί να υποστηρίξει πλήρως την έρευνα και να διασφαλίσει την ακεραιότητά της όταν εισάγεται σε νέα περιβάλλοντα (ψηφιακό ή άλλο).

 • Τα πρωτότυπα φύλλα εργασίας από τοιχογραφίες που έχουν εκτελεστεί σε βυζαντινούς ναούς, φωτογραφίες και διαφάνειες από τη μελέτη και τη διαδικασία εργασίας, παραμένουν σκόπιμα αδημοσίευτα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτης τάξεως πηγή για την έρευνα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 • Επιτόπιες μελέτες των τοιχογραφιών και οι πρωτότυπες ψηφιακές προσαρμογές τους με παράλληλη καθοδήγηση και συμβουλευτική.

 • Ακαδημαϊκές συνεδρίες πραγματοποιούνται επί τόπου

Πληροφορίες Διαμονής

H διαμονή πραγματοποιείται στο Κέντρο Καρούσου στη Βέργα Μεσσηνιακής Μάνης Πελοποννήσου. Το μανιάτικο σπίτι, που χρονολογείται στα τέλη του 1800, έγινε ιδιοκτησία της οικογένειας Καρούσου το 1974. Αυτός ο χώρος ήταν το καλλιτεχνικό καταφύγιο του αείμνηστου ζωγράφου Ιωάννη Καρούσου. Το σπίτι χρησιμοποιείται ως μουσείο καθώς και ως χώρος για έρευνα, διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Τοποθεσία

Το Κέντρο Καρούσου βρίσκεται στον λόφο του Ταϋγέτου στο χωριό Βέργα και προσφέρει θέα σε ολόκληρο τον Μεσσηνιακό κόλπο και το Ιόνιο πέλαγος. Η  Βέργα είναι ένα ιστορικό μέρος της Μεσσηνιακής Μάνης. Είνα μία σαφώς μη αστική περιοχή, όπου η γεωργία, η κτηνοτροφία, η θρησκεία και οι εποχιακές συνθήκες είναι καθημερινές πραγματικότητες. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έτοιμοι να περπατήσουν για να μετακινηθούν. Έτσι, δυστυχώς, το Κέντρο Καρούσου δεν είναι κατάλληλο για άτομα με κινητικά προβλήματα. Από την πόλη της Καλαμάτας απέχει περίπου 3 χλμ.

Εγκαταστάσεις:

δύο δίκλινα δωμάτια

δύο μπάνια,

λευκά είδη, καλλυντικά μπάνιου,

υπηρεσίες καθαρισμού,

χώροι εργασίας,

κουζίνα

κήποι | 360 ταράτσα

Κατά τη διάρκεια της διαμονής, ένας εξειδικευμένος μάγειρας θα ετοιμάσει δύο γεύματα τριών πιάτων, τόσο για μεσημεριανό όσο και για βραδινό. Το πρωινό προσφέρεται σε μπουφέ. Συνιστάται  η τήρηση της νηστείας του Πάσχα, αν και αυτό θα συμφωνηθεί με βάση τα προγράμματα διατροφής των συμμετεχόντων.

Gallery

 

Χρηματοδότηση:

1. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται πλήρως και καλύπτει τα ακόλουθα:

-Αεροπορικά εισιτήρια μετ' επιστροφής.

-Διαμόνη

-Γεύματα (3 την ημέρα)

-Μεταφορές για προγραμματισμένες επισκέψεις

2. Το πρόγραμμα δεν καλύπτει:

-Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια

Το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι το Αεροδρόμιο Καλαμάτας KLX (Τον Απρίλιο, υπάρχουν μερικές πτήσεις τσάρτερ που ενδέχεται να μην αναχωρούν από τη χώρα σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αεροπορικός προοροσμός είναι η Αθήνα. Κατόπιν υπάρχει λεωφορείο για την Καλαμάτα).

-Κόστος ασφάλισης (ταξιδιωτική ασφάλιση, βιώσιμη ασφάλιση υγείας και αστικής ευθύνης)

-Μη προγραμματισμένη τοπική μεταφορά.

Οι συννετέχοντες θεωρούνται υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει στους χώρους του Κέντρου Καρούσου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαμένουν/ζουν νόμιμα σε μία από τις 40 χώρες της Δημιουργικής Ευρώπης

Δείτε τη λίστα εδώ

Λάβετε υπόψη σας ότι η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται επειδή είναι η χώρα υποδοχής.

2. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε διεπιστημονικούς μελετητές στα αρχικά στάδια της σταδιοδρομίας τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: εικαστικές τέχνες, συνδυαστικές τέχνες, πολιτιστική διαχείριση, ανθρωπιστικές επιστήμες ή/και ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι υποψήφιοι με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στα προαναφερθέντα θέματα θα είναι θερμά ευπρόσδεκτοι.

Ηλικία: 25–40 (προτείνεται)

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Βασικές ημερομηνίες και προθεσμίες:
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2023

Διαδικτυακές Συναντήσεις  με υποψήφιους που έχουν επιλεγεί: 28-29 Σεπτεμβρίου 2023

Ειδοποίηση επιλογής: εβδομάδα 2 Οκτωβρίου 2023

Διαδικτυακές συνεδρίες μίας ώρας: Ιανουάριος - Μάρτιος 2024 (μία ανά μήνα)

Διαμονή: 09-30 Απριλίου 2024

Παρουσιάσεις: εβδομάδα 22 Απριλίου 2024 (TBC)

Εκτεταμένη εργασία μετά το πέρας της διαμονής, διαδικτυακά (όχι υποχρεωτική)

Αιτήσεις

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Βιογραφικό σημείωμα

2. Αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου

Άλλα έγγραφα που θέλετε να στείλετε για να υποστηρίξετε την αίτησή σας (portfolio, άρθρα κ.λπ.)

Οι μη ολοκληρωμένες αιτήσεις θα απορριφθούν, επομένως είναι σημαντικό να ελέγξετε ότι πληροίτε τις απαιτήσεις πριν ξεκινήσετε την αίτησή σας.

,

Προθεσμία υποβολής:

15 Σεπτεμβρίου 2023 (23:59, CET)

Σας συνιστούμε να υποβάλετε την αίτησή σας μία εβδομάδα πριν από τη λήξη της προθεσμίας για να αποφύγετε τυχόν απροσδόκητα ζητήματα. Αιτήσεις που παραλαμβάνονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο karoussosarchives@gmail.com

 

 

 

 

SPYRO

#BYZAVERSE

MEMBERSHIP RESIDENCY

Περιγραφή

Το Membership Residence είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα στους μελετητές, τόσο κατά τη διάρκεια της  ερευνητικής διαμονής τους όσο και μετά το τέλος της, να επωφεληθούν από τα οφέλη της Λέσχης Καρούσου. Με συμβολική συνδρομή για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της Ερευνητικής Διαμονής μπαίνουν στη λέσχη ως μέλη all inclusive.

Γλώσσα:

Αγγλικά και Ελληνικά

Διάρκεια:

1–2 εβδομάδες τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο κάθε έτους

Αριθμός μελετητών σε κάθε διάστημα διαμονής

4 (+2)

Διαδικασία επιλογής

Από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό της Αρχειοθήκης Καρούσου

Θέμα

Η Αρχειοθήκη Καρούσου υποστηρίζει την έρευνα και τη δημιουργικότητα για την παραγωγή προηγμένων έργων στη βυζαντινή τέχνη και το πολιτισμό. Οι μελετητές επιδιώκουν να επαναπροσδιορίσουν τη δημιουργική διαδρομή της βυζαντινής εικονογραφίας εφαρμόζοντας νέες προσεγγίσεις μέσω αναδυόμενων τεχνολογιών.

Η προσέγγισή μας στη δημιουργικότητα και τον πολιτισμό έχει αλλάξει βαθιά με τις ψηφιακές τεχνολογίες.    Η τεχνολογία προσφέρει νέες προοπτικές στο τρόπο πρόσβασης και διατήρησης των πολιτιστικών αγαθών, εμπλουτίζοντας το πολιτιστικό κεφάλαιο και ενισχύοντας την ικανότητά μας να επικοινωνούμε και να αλληλεπιδρούμε με τις πολιτιστικές μας ταυτότητες.

Η χρήση της τεχνολογίας στην πολιτιστική κληρονομιά παρήγαγε μια σειρά από βάσεις δεδομένων, εργαλεία οπτικοποίησης, τρισδιάστατα εμβυθιστικά περιβάλλοντα, πολυαισθητηριακές αλληλεπιδράσεις και άλλες προσομοιώσεις, που χρησιμεύουν ως πλατφόρμες και περιβάλλοντα για τη συγκέντρωση ψηφιοποιημένων πολιτιστικών πόρων και τη διευκόλυνση της χρήσης και παρουσίασης τους σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ωστόσο, οι αναδυόμενες τεχνολογίες δεν έχουν ακόμη εντοπίσει και αναπτύξει εκείνα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να μεταφέρουν την ουσία της κληρονομιάς, ιδιαίτερα στην πολιτιστική κληρονομιά με μνημειακά χαρακτηριστικά, όπως η βυζαντινή τέχνη. Αυτό οφείλεται στην απουσία ενός περιβάλλοντος ικανού να συγχρονίζει τα φυσικά και εικονικά πλαίσια και να επιτρέπει την ολοκληρωμένη γνώση.

​Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα με τη βυζαντινή μνημειακή τέχνη ως πολιτιστικό αγαθό είναι η πνευματική της διάσταση. Οποιαδήποτε μορφή πρόσβασης στο πολιτιστικό αγαθό (αναλογικό ή ψηφιακό) πρέπει να περιλαμβάνει ως βασικό δομικό στοιχείο την παραγωγή εκείνων των διαδικασιών που αποκαλύπτουν την αξία αυτής της διάστασης. Η διαλεκτική μεταξύ του παλιού (context) και του νέου (hyper-context) πρέπει να είναι σαφής και διακριτή στην περίπτωση του ψηφιακού περιβάλλοντος, όπου το πολιτιστικό αγαθό πρόκειται να επανεισαχθεί σε ένα νέο πλαίσιο. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή των διαδικασιών με τις οποίες το πολιτιστικό στοιχείο δηλώνει την διάστασή του θα πρέπει να δημιουργήσει ένα εντελώς νέο πλαίσιο.

Εξετάζοντας τις πολυδιάστατες πτυχές αυτών των πολιτιστικών εκφραστικών μορφών, η ερευνητική διαμονή επιδιώκει να επαναπροσανατολίσει τη δημιουργική ανάπτυξη της βυζαντινής μνημειακής τέχνης προς μια ακμάζουσα σύγχρονη συνέχεια, εισάγοντας νέους τρόπους παραγωγής πολιτιστικής ανάλυσης της βυζαντινής τέχνης.

 

Απαιτήσεις διαμονής

-Οι μελετητές πρέπει να εργάζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να υποβάλλουν αναφορά των ημερήσιων αποτελεσμάτων τους σε όποια μορφή προτιμούν (σύντομο κείμενο, λίστες, σκίτσα κ.λπ.).

-Οι μελετητές πρέπει να υποβάλουν την τελική τους έκθεση στην Αρχειοθήκη Καρούσου με τη μορφή Ακαδημαϊκής εργασίας το αργότερο 30 ημέρες μετά τη λήξη της διαμονής τους.

Τα αποτελέσματα θα είναι στη διάθεση της Αρχειοθήκης Καρούσου για δημοσίευση σε έντυπη ή διαδικτυακή μορφή.

Παροχές

Το πρόγραμμα διασφαλίζει την εγκυρότητα της γνώσης παρέχοντας μια 100χρονη εμπειρία στη Βυζαντινή Μνημειακή Τέχνη:

 • Με το μοναδικό βυζαντινό πολιτιστικό αποθετήριο του, η Αρχειοθήκη Καρούσου προσφέρει κορυφαίο πολιτιστικό περιεχόμενο για ανάλυση και επεξεργασία που μπορεί να υποστηρίξει πλήρως την έρευνα και να διασφαλίσει την ακεραιότητά της όταν εισάγεται σε νέα περιβάλλοντα (ψηφιακό ή άλλο).

 • Τα πρωτότυπα φύλλα εργασίας από τοιχογραφίες που έχουν εκτελεστεί σε βυζαντινούς ναούς, φωτογραφίες και διαφάνειες από τη μελέτη και τη διαδικασία εργασίας, παραμένουν σκόπιμα αδημοσίευτα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτης τάξεως πηγή για την έρευνα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 • Επιτόπιες μελέτες των τοιχογραφιών και οι πρωτότυπες ψηφιακές προσαρμογές τους με παράλληλη καθοδήγηση και συμβουλευτική.

 • Ακαδημαϊκές συνεδρίες πραγματοποιούνται επί τόπου

 • Επίβλεψη μετά τη διαμονή (online) για την ολοκλήρωση της τελικής έκθεσης.

Πληροφορίες Διαμονής

H διαμονή πραγματοποιείται στο Κέντρο Καρούσου στη Βέργα της Μεσσηνιακής Μάνης Πελοποννήσου.    Το μανιάτικο σπίτι, που χρονολογείται στα τέλη του 1800, έγινε ιδιοκτησία της οικογένειας Καρούσου το 1974. Αυτός ο χώρος ήταν το καλλιτεχνικό καταφύγιο του αείμνηστου ζωγράφου Ιωάννη Καρούσου. Το σπίτι χρησιμοποιείται ως μουσείο καθώς και ως χώρος για έρευνα, διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Τοποθεσία

Το Κέντρο Καρούσου βρίσκεται στον λόφο του Ταϋγέτου στο χωριό Βέργα και προσφέρει θέα σε ολόκληρο τον Μεσσηνιακό κόλπο και το Ιόνιο πέλαγος. Η  Βέργα είναι ένα ιστορικό μέρος της Μεσσηνιακής Μάνης. Από την πόλη της Καλαμάτας απέχει περίπου 3 χλμ. Η τοποθεσία μπορεί να απαιτεί την ενοικίαση αυτοκινήτου. Τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται από το Κέντρο.

Κόστος:

Το πρόγραμμα είναι εντελώς δωρεάν. Για τη διαμονή στο Κέντρο Καρούσου όμως ο συμμετέχων πρέπει να διαθέτει τη κάρτα Μέλους του Κέντρου. Ως εκ τούτου, εάν η αίτησή σας εγκριθεί, θα πρέπει να καταβάλλετε μια ετήσια -μειωμένη- συνδρομή μέλους 300 € (για διαμονή μιας εβδομάδας) ή 500 € (για διαμονή δύο εβδομάδων). Η ετήσια αυτή συνδρομή δεν έχει εγγραφή και περιλαμβάνει όλα τα προνόμια μέλους για ένα έτος.

 

Διαδικασίες Αίτησης:

Το πρόγραμμα προορίζεται γενικά για διεπιστημονικούς μελετητές στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο (Masters, Ph.D., Post-Doc) στους ακόλουθους τομείς, χώρις αυτό να είναι απολύτως περιοριστικό: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Θεολογία και Τέχνες. 

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

 • · Συνοδευτική επιστολή

 • · Αναλυτικό βιογραφικό

 • · Έκθεση έρευνας (1.500 λέξεις) (συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και  συνεισφοράς στη συνολική έρευνα)

 • · Αντίγραφο διαβατηρίου

 • · Δύο (2) συστατικές επιστολές

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο

karoussosarchives@gmail.com 

 Οι αιτήσεις αφορούν τους  μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και οι ερευνητικές διαμονές έχουν ανώτατη χρονική διάρκεια τις δύο εβδομάδες. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης για άλλες εποχές του χρόνου. Αυτό μπορεί να συζητηθεί με  με βάση τη διαθεσιμότητά του προγράμματος της Αρχειοθήκης Καρούσου.

Τα απαραίτητα έγγραφα πρέπει να είναι είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά. Οι ελλιπείς αιτήσεις θα απορριφθούν.

Προθεσμία υποβολής:

15 Απριλίου (για τη διαμονή Ιουνίου)

15 Ιουλίου ( για τις διαμονές Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου)

 

bottom of page