top of page
IMG_20180615_214320731_LL.jpg

Η Πομπή της Πλατυτέρας 
Ιταλία | Βρετανία | Ελλάδα

ΧΩΡΑ

Ιταλία | Βρετανία |Ελλάδα

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ροτόντα Αγ. Θεοδώρου, Παλατινός Λόφος, Ρώμη

Ι. Ναός Παναγίας του Glastonbury, Βρετανία

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ολοκληρωμένο (2018)

ΜΕΘΟΔΟΣ

Υβριδικές τοιχογραφίες

ΠΛΑΙΣΙΟ

Αρχείο 3.0.

Συνεργαζόμενοι Φορείς

  • Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 (EYCH)

  • Ελληνική Πρεσβεία Ρώμης

  • Ορθόδοξη Ενορία  της Ρώμης

  •  Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Θυατείρων & Μεγάλης Βρετανίας

  • Καθολική Επισκοπή Clifton

  • Η ενορία της Παναγίας του Glastonbury

  • Iερά Μητρόπολις Πατρών

  • Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

eych2018_logossignature_yellow_en_edited

Η Αρχειοθήκη Καρούσου, επισημαίνοντας το κύριο χαρακτηριστικό του έργου του αείμνηστου Γιάννη Καρούσου, δηλαδή την ανανέωση της βυζαντινής τέχνης, προχώρησε στην δράση του 2018: "Η πομπή της Πλατυτέρας", με την υβριδική τοιχογραφία που αποτελείται από τον συνδυασμό  της πραγματικής και εικονικής τοιχογραφίας, προβαλλόμενης στο θόλο της Αρχειοθήκης, καθώς και σε συσκευές εικονικής πραγρματικότητας. Οι παρουσιάσεις έλαβαν χώρα στη Ροτόντα του Αγίου Θεοδώρου στο Παλατίνο της Ρώμης, στον Ιερό Ναό της Παναγίας του Glastonbury, στη Βρετανία, στο πλαίσιο της δωρεάς που έκανε η Αρχειοθήκη στην Ενορία, και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, στο πλαίσιο των Πρωτοκλητείων. 

youtubemail announcement engl.jpg

Παρεκκλήσιο Αγίου Σπυρίδωνα

Βέργα Μεσσηνιακής Μάνης

Πελοπόννησος, Ελλάδα

Το παρεκκλήσιο του Αγίου Σπυρίδωνα, στη Βέργα της Μεσσηνιακής Μάνης ανάγεται στη προεπαναστατική περίοδο και προστατεύεται ως χώρος Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η εργασία των υβριδικών τοιχογραφιών, βασίστηκε εξολοκλήρου στο τοιχογραφικό έργο του Γιάννη Καρούσου με στόχο την αναβίωση του παρεκκλησίου και την επανένταξή του στο σύγχρονο κοινωνικό χώρο. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, όλη η εργασία στηρίχθηκε στην σύγκλιση των ιστορικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στοιχείων του τόπου και του πολιτισμού του.  

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

37°00'03.9"N 22°09'56.9"E

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ολοκληρωμένο (Δεκέμβριος 2020)

ΜΕΘΟΔΟΣ

Υβριδικές τοιχογραφίες

ΠΛΑΙΣΙΟ

Αρχείο 1.0.

ΔΩΡΗΤΕΣ

Ιδρυμα Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια

Μητρόπολη Μάνης

Αρχειοθήκη Καρούσου

Augmented-Reality.jpg

Η ΕΚΦΡΑΣΗ

Μετά τον Κόντογλου

ΧΩΡΑ

Οπουδήποτε

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Οπουδήποτε

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Σε αξιολόγηση

ΜΕΘΟΔΟΣ

Ψηφιακή - διαδραστική

ΠΛΑΙΣΙΟ

Αρχείο 4.0.

ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ

Αναμένεται

Α

Το έργο αναλαμβάνει να επαναπροσδιορίσει την πορεία της δημιουργικής ανάπτυξης της βυζαντινής μνημειακής τέχνης, προς μία ακμάζουσα σύγχρονη συνέχεια. Μέσα από ψηφιακούς και διαδραστικούς μηχανισμούς και πρακτικές, εμπλουτίζει και ενισχύει τη δίτομη πραγματεία του Φώτη Κόντογλου "Έκφρασις της Ορθόδοξης Εικονογραφίας", η οποία, ακόμη και σήμερα, αποτελεί το απόλυτο εγχειρίδιο για ζωγράφους και μελετητές της βυζαντινής τέχνης.

Καθώς το φυσικό βιβλίο περιέχει μια πλήρη και συστηματοποιημένη κωδικοποίηση της θεωρίας και της πρακτικής της Ορθόδοξης Εικονο-γραφίας, το έργο 4.0 επαναπροσδιρίζει τα δεδομένα αυτής της κωδικοποίησης, τα συνδυάζει με το αρχειακό υλικό της Αρχειοθήκης Καρούσου, για να δώσει μια ψηφιακή και διαδραστική εφαρμογή, αναπροσαρμοζοντας τη πραγματεία τόσο στη βάση των γνώσεών της, όσο και στη σχέση της με το χρήστη.  

roses.jpg

HORTUS CONCLUSUS
ΣΕ ΜΙΚΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΩΡΑ

Οπουδήποτε + Ελλάδα

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Οπουδήποτε + Βέργα Μεσσηνιακής Μάνης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Εκτιμώμενη περίοδος έναρξης: Άνοιξη 2021

ΜΕΘΟΔΟΣ

Μικτή Πραγματικότητα

ΠΛΑΙΣΙΟ

Αρχείο 5.0.

Α

Το έργο αφορά τη διεπιστημονική έρευνα του οικολογικού, ανθρωπο-λογικού και πολιτιστικού περιβάλ-λοντος και την πολυμεσική του έκφραση μέσω  της σύγκλισης τέχνης | επιστήμης. 

Θεωρώντας όλα τα πεδία ως ολοκληρωμένα τοπία - αγροτικά, βιολογικά, ιερά και καλλιτεχνικά, τονίζει την ολιστική προσέγγιση ενός συγκρητιστικού οικοσυστήματος, δημιουργώντας ένα σύμπλεγμα ενοποιημένων αρχών, όσον αφορά το συνολικό περιβάλλον.

  Η έρευνα οδηγεί στην καλλιέργεια τριών συνθετικών κήπων (νοητικών, εικονικών και πραγματικών), με στόχο την επανένταξη παρελθόντων πολιτιστικών στοιχείων που, αν και περιθωριοποιημένα, η ιστορία έχει δείξει ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη βιοποικιλότητα σε σχέση με όλα τα ολοκληρωμένα τοπία.
 

mageirisses.jpg

ΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

ΧΩΡΑ

Ελλάδα + Διαδίκτυο

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Βέργα Μεσσηνιακής Μάνης + Διαδίκτυο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Σε αξιολόγηση

ΜΕΘΟΔΟΣ

Φυσική + Ψηφιακή

ΠΛΑΙΣΙΟ

Αρχείο 5.0.

ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ

Αναμένεται

Α

Οι πανηγύρεις συνδέονται με τον κύκλο του χρόνου, διαμορφώνοντας το Σχήμα της κοινωνικής συλλογικής μνήμης. Αυτός ο όρος προσδιορίζει τα γεγονότα που σχετίζονται με τα βασικά συμβάντα ενός ημερολογιακού έτους, όπως κοινωνικά, γεωργικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά και άλλα. Στο πλαίσιο της δημιουργικής διαχείρισης του βυζαντι-νού πολιτιστικού αποθέματος και στο πλαίσιο της επανένταξής του στο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο, η Αρχειο-θήκη Καρούσου μελετά τα σημεία αποκατάστασης του τελετουργικού χαρακτήρα τους, που έχει εξαφανιστεί, και την παραγωγή αυτών των παραμέτρων που θα είναι σε θέση να αποκαταστήσει αυτήν την κοινωνική εκδήλωση μέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο, οι πανηγύρεις συμβάλλουν στην πολιτιστική, γεωργική, πνευματική και οικονομική συνοχή σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

bottom of page